top of page

vzw De Kangoeroe is een initiatief voor buitenschoolse opvang en richt zich uitsluitend tot kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan. Er wordt opvang geboden voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en/of op vakantiedagen. 


De opvang gebeurt in de lokalen van vzw De Kangoeroe die zich bevinden op het sportpark van Kuurne.


vzw De Kangoeroe is erkend door Kind en Gezin en wordt dus  gecontroleerd op een kwalitatieve pedagogische begeleiding. Ook de gebouwen en de
inrichting, het personeel en de manier van werken beantwoorden aan bepaalde
kwaliteitsvereisten. De prijs van opvang is wettelijk geregeld: er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaalt moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend bestuur de ouderbijdrage.vzw De Kangoeroe wordt geleid door een raad van bestuur en de algemene vergadering. Hierin zetelen directies van alle Kuurnse scholen, afgevaardigden uit de school en ouderraad en het gemeentebestuur.

bottom of page